شما اینجا هستید: صفحه نخست تعرفه ها

 

 

تعرفه تبلیغات در سایت "ایران گوگل" با رعایت الگو ها و امتیازات رایج درج آگهی در فضای مجازی و به صورت زیر درنظر گرفته شده است:

 

 

نوع آگهی امکانات و قابلیت ها درصد نمایش قیمت یک ماهه (تومان)
پکیج طلایی نمایش ویژه آگهی در صفحه اصلی سایت و تمامی صفحات مرتبط
بنر 900 در 120تمام صفحات ✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 450 در 120تمام صفحات
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 450 در 60 تمام صفحات ✸✸✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 900 در 60 تمام صفحات ✸✸✸✸✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 900 در 120 گروه ✸✸✸✸✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 900 در 60 گروه ✸✸✸✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 450 در 120 گروه ✸✸✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 450 در 60 گروه ✸✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 120 در 120'گروه ✸✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
بنر 120 در 60 گروه ✸✸
100 با کارشناسان فروش تماس بگیرید
7 ستاره ✸✸✸✸✸✸✸
100 150000
6 ستاره ✸✸✸✸✸✸
85 135000
5 ستاره ✸✸✸✸✸
71 120000
4 ستاره ✸✸✸✸
57 105000
3 ستاره ✸✸✸
42 90000
2 ستاره ✸✸
28 75000
1 ستاره
14 60000
ویژه بدون ستاره لینک دار
3 30000
بانک شماره حساب کارت
ملی 0340669650008 6037991948966035
ملت 5187404026 6104337444037699
صادرات 0307014446006 6037697472579447