af5-11908 and MATCH( `ads_title` ,`ads_head`,`ads_key`) against ('"""قیمت مسکن""بازار مسکن"' ) ads_group1 ='اخبار روز and MATCH( `ads_title` ,`ads_head`,`ads_key`) against ('"""قیمت مسکن""بازار مسکن"' ) قیمت مسکن در تهران - ایران گوگل

قیمت مسکن در تهران

خلاصه خبر : برخی از بنگاهداران املاک در تهران درباره آینده بازار مسکن می‌‌گویند: مدت زمان زیادی است که بازار مسکن در رکود و همچنین قیمت‌های پیشنهادی فروش در ثبات به سر می‌برند و اگر این روند ادامه داشته باشد بعید به نظر می‌رسد با توجه به تورم عمومی، سطح قیمت کاهش یابد.

روزنامه دنیای اقتصاد: برخی از بنگاهداران املاک در تهران درباره آینده بازار مسکن می‌‌گویند: مدت زمان زیادی است که بازار مسکن در رکود و همچنین قیمت‌های پیشنهادی فروش در ثبات به سر می‌برند و اگر این روند ادامه داشته باشد بعید به نظر می‌رسد با توجه به تورم عمومی، سطح قیمت کاهش یابد.

یک مشاور املاک در منطقه سعادت‌آباد درباره وضعیت رونق بازار خرید و فروش مسکن شب عید اظهار کرد: نزدیک به یک ماه است حضور متقاضی در بازار خرید پررنگ شده است و این مساله هنوز تاثیری بر نوسان قیمت‌های پیشنهادی فروش مالکان نداشته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به طور یقین در حال حاضر قیمت‌های پیشنهادی در بازار فروش به اصطلاح «قیمت‌های کف» (پایین‌ترین حد ممکن قیمت) هستند با این حساب متقاضیان می‌توانند با اطمینان بیشتر از بازار خرید کنند. مظاهری قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع از آپارتمان‌های نوساز در اطراف میدان کاج را بین 11 تا 12 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد.

قیمت مسکن در تهران


کلمات کلیدی: قیمت مسکن بازار مسکن
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0325
Controller Execution Time ( Ad / Viber )  0.3293
Total Execution Time  0.3618
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
2,139,640 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
share/YjYxMTkwOA==
  CLASS/METHOD  
ad/viber
  DATABASE:  irangoog_db   QUERIES: 8  (Hide)
0.0040   INSERT INTO  `all_visitnews`  (ads_id,visit)  values (11908,1) ON DUPLICATE KEY UPDATE `visit`=`visit`+1  
0.0007   SELECT `jam_bartar`.*, `visit`
FROM (`jam_bartar`)
LEFT JOIN `all_visitnewsON `all_visitnews`.`ads_id` = `jam_bartar`.`ads_id`
WHERE `jam_bartar`.`ads_id` =  '11908' 
0.0090   SELECT *
FROM (`jam_all_group`)
WHERE `all_group_parent` =  '         قیمت مسکن در تهران     '
OR `all_group_id` =  '         قیمت مسکن در تهران     ' 
0.0160   SELECT *
FROM (`jam_bartar`)
WHERE `ads_id` !=11908 and MATCH( `ads_title` ,`ads_head`,`ads_key`) against ('"""قیمت مسکن""بازار مسکن"' ) 
AND `
ads_act` =  1
ORDER BY 
`ads_adsiddesc
LIMIT 30 
0.0096   SELECT *
FROM (`jam_bartar`)
WHERE `ads_group2` ='اخبار اقتصادی' and ads_group1 ='اخبار روز'
AND `ads_act` =  1
ORDER BY 
`ads_adsiddesc
LIMIT 30 
0.0227   SELECT *
FROM (`jam_bartar`)
WHERE `ads_image1` !='' and MATCH( `ads_title` ,`ads_head`,`ads_key`) against ('"""قیمت مسکن""بازار مسکن"' ) 
AND `
ads_act` =  1
ORDER BY rand
()
LIMIT 30 
0.0214   SELECT *
FROM (`jam_bartar`)
WHERE `ads_image1` !='' and MATCH( `ads_title` ,`ads_head`,`ads_key`) against ('"""قیمت مسکن""بازار مسکن"' ) 
AND `
ads_act` =  1
ORDER BY 
`ads_adsiddesc
LIMIT 30 
0.1346   SELECT ads_idads_titleads_image1ads_head
FROM 
(`jam_bartar`)
WHERE `ads_group2` !="اخبار اقتصادی" and ads_image1 !=""
AND `ads_act` =  1
ORDER BY rand
()
LIMIT 20 
  HTTP HEADERS  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)