Tehran
کتاب روانشناسی ایران گوگل 1 مورد
خلاصه کتاب روانشناسی رشد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد

نیلوفر احمدیان
1394/8/30 11:32:54

این جزوه، خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک (یکی از منابع اصلی کنکور) می‌باشد. این کتاب در دو جلد است که ما آن را در 13 صفحه A4 خلاصه کردیم. قیمت : 15000 تومان برای دریافت …