Kerman
آموزش کرمان 2 مورد
آموزشگاه هنرهای تجسمی در سیرجان آموزش طراحی ، نقاشی ، معرق ، قلم زنی روی فلز

آموزشگاه هنرهای تجسمی در سیرجان آموزش طراحی ، نقاشی ، معرق ، قلم زنی روی فلز

موحدی
1402/1/8 14:15:01

اموزشگاه هنرهای تجسمی موحدی سیرجان آموزش انواع هنرهای تجسمی موحدی در سیرجان کد شناسایی: 3019176012 آموزش طراحی ، آموزش نقاشی ، آموزش معرق ، آموزش قلم زنی روی فلز ، و هن…

پرورش قارچ خوراکی

پرورش قارچ خوراکی

امیر ایزدی
1396/5/2 11:58:03

آموزش و پرورش قارچ خوراکی در منزل با هزینه کم و درآمد بالا