khormoj
خدمات خورموج 1 مورد
 ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

هادی وردی
1396/5/23 18:12:07

برای هرگونه تغییراتی در شرکت باید صورتجلسه خاص خود را تنظیم نمود. خدمات موسسه در خصوص تنظیم صورتجلسه و ثبت صورتجلسه به شرح ذیل می باشد. تنظیم صورتجلسات هیات مدیره تغ…