شما اینجا هستید: صفحه نخست تعرفه ها

 

 

تعرفه تبلیغات در سایت "ایران گوگل" با رعایت الگو ها و امتیازات رایج درج آگهی در فضای مجازی و به صورت زیر درنظر گرفته شده است:

 

 

نوع آگهی امکانات و قابلیت ها درصد نمایش قیمت یک ماهه (تومان)
پکیج طلایی نمایش ویژه آگهی در صفحه اصلی سایت و تمامی صفحات مرتبط
بنر 900 در 120تمام صفحات ✸✸✸
100 0
بنر 450 در 120تمام صفحات
100 0
بنر 450 در 60 تمام صفحات ✸✸✸✸✸
100 0
بنر 900 در 60 تمام صفحات ✸✸✸✸✸✸✸
100 0
بنر 900 در 120 گروه ✸✸✸✸✸✸✸
100 0
بنر 900 در 60 گروه ✸✸✸✸✸✸
100 0
بنر 450 در 120 گروه ✸✸✸✸✸
100 0
بنر 450 در 60 گروه ✸✸✸✸
100 0
بنر 120 در 120'گروه ✸✸✸
100 0
بنر 120 در 60 گروه ✸✸
100 0
7 ستاره ✸✸✸✸✸✸✸
100 0
6 ستاره ✸✸✸✸✸✸
85 0
5 ستاره ✸✸✸✸✸
71 0
4 ستاره ✸✸✸✸
57 0
3 ستاره ✸✸✸
42 0
2 ستاره ✸✸
28 0
1 ستاره
14 0
ویژه بدون ستاره لینک دار
3 0
بانک شماره حساب کارت
ملی 0340669650008 6037991948966035
ملت 5187404026 6104337325717641
صادرات 0307014446006 6037697472579447