خرید و فروش قالب فلزی و تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز

توضیحات
نام
حنیفه نوری
موقعیت
تبریز
آدرس
باسمنج - پل ستارخان
موبایل
09148310559
به روز رسانی 1 ماه و 19 روز و 19 ساعت و31 دقیقه 58 ثانیه پیش
فروشگاه جک و قالب نوری
با خرید و فروش قالب فلزی و همچنین فروش انواع تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز در خدمت مشتریان عزیز میباشد .

فروش قالب فلزی نو و دست دوم و نیز فروش تجهیزات قالب بندی بتن نو و دوست دوم را از فروشگاه جک و قالب نوری بخواهید .

فروشگاه جک و قالب نوری خریدار قالب بتن دست دوم تبریز و همچنین خریدار تجهیزات قالب بندی بتن دست دوم در تبریز میباشد .


فروش قالب فلزی در تبریز
فروش قالب فلزی تبریز
فروش قالب فلزی بتن در تبریز
فروش قالب فلزی بتن تبریز
فروش قالب فلزی نو در تبریز
فروش قالب فلزی نو تبریز
فروش قالب فلزی دست دوم در تبریز
فروش قالب فلزی دست دوم تبریز
مرکز فروش قالب فلزی در تبریز
مرکز فروش قالب فلزی تبریز
مرکز فروش قالب فلزی بتن در تبریز
مرکز فروش قالب فلزی بتن تبریز
مرکز فروش قالب فلزی نو در تبریز
مرکز فروش قالب فلزی نو تبریز
مرکز فروش قالب فلزی دست دوم در تبریز
مرکز فروش قالب فلزی دست دوم تبریز
فروش انواع قالب فلزی در تبریز
فروش انواع قالب فلزی تبریز
فروش انواع قالب فلزی بتن در تبریز
فروش انواع قالب فلزی بتن تبریز
فروش انواع قالب فلزی نو در تبریز
فروش انواع قالب فلزی نو تبریز
فروش انواع قالب فلزی دست دوم در تبریز
فروش انواع قالب فلزی دست دوم تبریز
خرید و فروش قالب فلزی در تبریز
خرید و فروش قالب فلزی تبریز
خرید و فروش قالب فلزی بتن در تبریز
خرید و فروش قالب فلزی بتن تبریز
خرید و فروش قالب فلزی نو در تبریز
خرید و فروش قالب فلزی نو تبریز
خرید و فروش قالب فلزی دست دوم در تبریز
خرید و فروش قالب فلزی دست دوم تبریز
خرید قالب فلزی در تبریز
خرید قالب فلزی تبریز
خرید قالب فلزی بتن در تبریز
خرید قالب فلزی بتن تبریز
خرید قالب فلزی نو در تبریز
خرید قالب فلزی نو تبریز
خرید قالب فلزی دست دوم در تبریز
خرید قالب فلزی دست دوم تبریز
خرید انواع قالب فلزی در تبریز
خرید انواع قالب فلزی تبریز
خرید انواع قالب فلزی بتن در تبریز
خرید انواع قالب فلزی بتن تبریز
خرید انواع قالب فلزی نو در تبریز
خرید انواع قالب فلزی نو تبریز
خرید انواع قالب فلزی دست دوم در تبریز
خرید انواع قالب فلزی دست دوم تبریز
خریدار قالب فلزی در تبریز
خریدار قالب فلزی تبریز
خریدار قالب فلزی بتن در تبریز
خریدار قالب فلزی بتن تبریز
خریدار قالب فلزی نو در تبریز
خریدار قالب فلزی نو تبریز
خریدار قالب فلزی دست دوم در تبریز
خریدار قالب فلزی دست دوم تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی در تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی بتن تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی نو در تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی نو تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی دست دوم در تبریز
فروش تجهیزات قالب بندی دست دوم تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی در تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی بتن تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی نو در تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی نو تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی دست دوم در تبریز
مرکز فروش تجهیزات قالب بندی دست دوم تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی در تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی بتن تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی نو در تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی نو تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی دست دوم در تبریز
فروش انواع تجهیزات قالب بندی دست دوم تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی در تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی بتن تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی نو در تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی نو تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی دست دوم در تبریز
خرید و فروش تجهیزات قالب بندی دست دوم تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی در تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی بتن تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی نو در تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی نو تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی دست دوم در تبریز
خرید تجهیزات قالب بندی دست دوم تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی در تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی بتن تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی نو در تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی نو تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی دست دوم در تبریز
خرید انواع تجهیزات قالب بندی دست دوم تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی در تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی بتن در تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی بتن تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی نو در تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی نو تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی دست دوم در تبریز
خریدار تجهیزات قالب بندی دست دوم تبریز
فروش جک فلزی در تبریز
فروش جک فلزی تبریز
فروش جک فلزی بتن در تبریز
فروش جک فلزی بتن تبریز
فروش جک فلزی نو در تبریز
فروش جک فلزی نو تبریز
فروش جک فلزی دست دوم در تبریز
فروش جک فلزی دست دوم تبریز
مرکز فروش جک فلزی در تبریز
مرکز فروش جک فلزی تبریز
مرکز فروش جک فلزی بتن در تبریز
مرکز فروش جک فلزی بتن تبریز
مرکز فروش جک فلزی نو در تبریز
مرکز فروش جک فلزی نو تبریز
مرکز فروش جک فلزی دست دوم در تبریز
مرکز فروش جک فلزی دست دوم تبریز
فروش انواع جک فلزی در تبریز
فروش انواع جک فلزی تبریز
فروش انواع جک فلزی بتن در تبریز
فروش انواع جک فلزی بتن تبریز
فروش انواع جک فلزی نو در تبریز
فروش انواع جک فلزی نو تبریز
فروش انواع جک فلزی دست دوم در تبریز
فروش انواع جک فلزی دست دوم تبریز
خرید و فروش جک فلزی در تبریز
خرید و فروش جک فلزی تبریز
خرید و فروش جک فلزی بتن در تبریز
خرید و فروش جک فلزی بتن تبریز
خرید و فروش جک فلزی نو در تبریز
خرید و فروش جک فلزی نو تبریز
خرید و فروش جک فلزی دست دوم در تبریز
خرید و فروش جک فلزی دست دوم تبریز
خرید جک فلزی در تبریز
خرید جک فلزی تبریز
خرید جک فلزی بتن در تبریز
خرید جک فلزی بتن تبریز
خرید جک فلزی نو در تبریز
خرید جک فلزی نو تبریز
خرید جک فلزی دست دوم در تبریز
خرید جک فلزی دست دوم تبریز
خرید انواع جک فلزی در تبریز
خرید انواع جک فلزی تبریز
خرید انواع جک فلزی بتن در تبریز
خرید انواع جک فلزی بتن تبریز
خرید انواع جک فلزی نو در تبریز
خرید انواع جک فلزی نو تبریز
خرید انواع جک فلزی دست دوم در تبریز
خرید انواع جک فلزی دست دوم تبریز
خریدار جک فلزی در تبریز
خریدار جک فلزی تبریز
خریدار جک فلزی بتن در تبریز
خریدار جک فلزی بتن تبریز
خریدار جک فلزی نو در تبریز
خریدار جک فلزی نو تبریز
خریدار جک فلزی دست دوم در تبریز
خریدار جک فلزی دست دوم تبریز
فروش قالب بتن در تبریز
فروش قالب بتن تبریز
فروش قالب بتن بتن در تبریز
فروش قالب بتن بتن تبریز
فروش قالب بتن نو در تبریز
فروش قالب بتن نو تبریز
فروش قالب بتن دست دوم در تبریز
فروش قالب بتن دست دوم تبریز
مرکز فروش قالب بتن در تبریز
مرکز فروش قالب بتن تبریز
مرکز فروش قالب بتن بتن در تبریز
مرکز فروش قالب بتن بتن تبریز
مرکز فروش قالب بتن نو در تبریز
مرکز فروش قالب بتن نو تبریز
مرکز فروش قالب بتن دست دوم در تبریز
مرکز فروش قالب بتن دست دوم تبریز
فروش انواع قالب بتن در تبریز
فروش انواع قالب بتن تبریز
فروش انواع قالب بتن بتن در تبریز
فروش انواع قالب بتن بتن تبریز
فروش انواع قالب بتن نو در تبریز
فروش انواع قالب بتن نو تبریز
فروش انواع قالب بتن دست دوم در تبریز
فروش انواع قالب بتن دست دوم تبریز
خرید و فروش قالب بتن در تبریز
خرید و فروش قالب بتن تبریز
خرید و فروش قالب بتن بتن در تبریز
خرید و فروش قالب بتن بتن تبریز
خرید و فروش قالب بتن نو در تبریز
خرید و فروش قالب بتن نو تبریز
خرید و فروش قالب بتن دست دوم در تبریز
خرید و فروش قالب بتن دست دوم تبریز
خرید قالب بتن در تبریز
خرید قالب بتن تبریز
خرید قالب بتن بتن در تبریز
خرید قالب بتن بتن تبریز
خرید قالب بتن نو در تبریز
خرید قالب بتن نو تبریز
خرید قالب بتن دست دوم در تبریز
خرید قالب بتن دست دوم تبریز
خرید انواع قالب بتن در تبریز
خرید انواع قالب بتن تبریز
خرید انواع قالب بتن بتن در تبریز
خرید انواع قالب بتن بتن تبریز
خرید انواع قالب بتن نو در تبریز
خرید انواع قالب بتن نو تبریز
خرید انواع قالب بتن دست دوم در تبریز
خرید انواع قالب بتن دست دوم تبریز
خریدار قالب بتن در تبریز
خریدار قالب بتن تبریز
خریدار قالب بتن بتن در تبریز
خریدار قالب بتن بتن تبریز
خریدار قالب بتن نو در تبریز
خریدار قالب بتن نو تبریز
خریدار قالب بتن دست دوم در تبریز
خریدار قالب بتن دست دوم تبریز


کد آگهی : 129940 بازدید :1591

روزانه هزاران آگهی در سایت "ایران گو" منتشر می شود. سایت ” ایران گو" صرفا به معرفی کالا ها ، خدمات و نیازمندی های شهروندان می پردازد ، لذا هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای آگهی و پرداخت های مالی کاربران ندارد.لطفا هنگام داد و ستد در فضای مجازی ، از صحت ادعای آگهی دهندگان اطمینان لازم را به دست آورید.برای کسب اطلاعات بیشتربه سایت پلیس فتا مراجعه نمایید :www.cyberpolice.ir

جدیدترین آگهی های مصالح ساختماني 444 مورد
 تولید کننده چسب های پودری اسلب سایز بزرگ چسب بتن و مواد شیمیایی ساختمانی در مشهد

تولید کننده چسب های پودری اسلب سایز بزرگ چسب بتن و مواد شیمیایی ساختمانی در مشهد

حسین پیشقدم
1402/12/9 22:04:01 ✸✸✸✸✸✸✸

محصولات تولیدی مواد شیمیایی ساختمانی پیشقدم گروت خمیر کاشت میلگرد چسب بتن استحکامی چسب بتن آب بندی چسب پودری چسب خمیری عایق استخر پودر نانو آب بندی پودر واترپروف بت…

 ترموود ابراهیم زاده ( ترمووود ) تولید ، پخش و نصب ترموود

ترموود ابراهیم زاده ( ترمووود ) تولید ، پخش و نصب ترموود

آقای ابراهیم زاده
1402/12/9 21:04:01

ترموود ابراهیم زاده تمامی کارها از صفر تا 100 تولید ، پخش و نصب ترمووود ضمانت مرجوعی کالا و تسویه درب محل ویژگی‌های ترموود ابراهیم زاده بهره‌مندی از نیروهای کارآ…

پخش مصالح ساختمانی و حمل نخاله با نیسان در تهران

پخش مصالح ساختمانی و حمل نخاله با نیسان در تهران

علوی زاده
1402/12/9 19:21:02

پخش مصالح ساختمانی و حمل نخاله با نیسان در تهران پخش انواع مصالح ساختمانی در تهران با کیفیت بالا و قیمت مناسب را از ما بخواهید مصالح ساختمانی و حمل نخاله علوی زاده در …

نماینده چسب ساختمانی هنکل و شیمی ساختمان

نماینده چسب ساختمانی هنکل و شیمی ساختمان

پخش قندی
1402/12/9 19:21:02 ✸✸✸✸✸

مرکز فروش انواع چسب هنکل ساختمانی ,خمیری و پودری نمایندگی رسمی چسب هنکل آلمان در تمام نقاط ایران و تهران نماینده چسب ساختمانی هنکل و شیمی ساختمان فعالیت در زمینه چس…

تولیدی بم موزائیک مرکز تولید و فروش انواع موزائیک پلیمری و سنگ نمای پلیمری

تولیدی بم موزائیک مرکز تولید و فروش انواع موزائیک پلیمری و سنگ نمای پلیمری

امین وکیلی
1402/12/9 19:21:02 ✸✸

تولیدی بم موزاییک با تولید و پخش انواع موزائیک پلیمری و سنگ نمای پلیمری در سایزهای مختلف و جدول پلیمری در خدمت مشتریان عزیز می باشد . موزاییک پلیمری در ابعاد 40 در…

بورس و عرضه انواع سنگ تراورتن و مرمریت در تهران

بورس و عرضه انواع سنگ تراورتن و مرمریت در تهران

اقای تاجیک
1402/12/9 17:30:01 ✸✸✸✸✸✸✸

بورس و عرضه انواع سنگ تراورتن و مرمریت در تهران مصالح ساختمانی به موادی گفته می‌شود که برای ساخت‌وساز به‌کار می‌روند. سنگ یکی از منابع طبیعی است که در مصالح ساخت…

مشخصات فنی تیرچه بلوک (bpico)

مشخصات فنی تیرچه بلوک (bpico)

جیحون
1402/12/9 16:21:43

مشخصات تیرچه پیش تنیده شرکت بتن پیش فشرده ایران تیرچه پیش تنیده تولید این شرکت از وایرهای آجدار با مقاومت 1475 تا 1960 نیوتن بر میلی متر مربع و بتن اعلا با طرح اختلاط خاص …

ترموود LAPLAND ، فروش چوب ترموود ، چوب ترمو فنلاند

ترموود LAPLAND ، فروش چوب ترموود ، چوب ترمو فنلاند

مرادی
1402/12/9 16:04:01 ✸✸✸✸✸✸✸

گروه تجاری DC.Wood افتخار دارد با ارائه محصول درجه یک و بادوام لاپلند محصول کشور فنلاند در خدمت فعالان در زمینه نماهای خشک ساختمانی می باشد. دپوی بالا و تنوع در ابعاد و …

دیوار چینی بدون ملات

دیوار چینی بدون ملات

راه گسترش نامدار
1402/12/9 16:04:01

اجرای دیوار خشکه چین بدون نیاز به سیمان افزایش لجام گسیخته قیمت سیمان موجب افزایش هزینه های تحمیلی پروژه های عمرانی شده و توجیه اقتصادی پروژه ها را زیر سئوال میبرد . …

 تولید و فروش سنگ رنگی دانه بندی شده در آذربایجان شرقی

تولید و فروش سنگ رنگی دانه بندی شده در آذربایجان شرقی

محمدرضا مولایی
1402/12/9 15:47:01 ✸✸

سنگ کوبی تک داش آذربایجان تولید و فروش سنگ رنگی دانه بندی شده در آذربایجان شرقی تولید کننده انواع سنگ های رنگی ، لیمویی ، قرمز ، سفید ، مشکی ، سبز ، کرم ، گردویی ، مین…

شیشه بالکن ریلی از ساخت تا نصب

شیشه بالکن ریلی از ساخت تا نصب

مهندس حبیب الله چپردار
1402/12/9 9:31:34

شیشه ریلی مدرن بالکنی ، جدید ترین سیستم پوشش مجتمع ، آلاچیق ، بالکن ،وینتر گاردن و باغچه زمستانی، استخر ، کابین شیشه حمام ، استفاده ب از فضا های باز باز درب و پنجره…

مرجع تخصصی ساندویچ پانل,طراحی واندازه گیری ابعاد , نصب ساندویچ پانل

مرجع تخصصی ساندویچ پانل,طراحی واندازه گیری ابعاد , نصب ساندویچ پانل

محمدی
1402/12/9 9:05:24

ساندویچ پانل -طراحی واندازه گیری ابعاد ونصب ساندویچ پانل فروش بی واسطه , تحویل فوری و نصب انواع ساندویچ پانل پلی اورتان ماموت با دانسیته 30 و 40 در متر مکعب با ورق 40 و 5…

ساندویچ پانل,فروش ساندویچ پنل,نصب ساندویچ پانل

ساندویچ پانل,فروش ساندویچ پنل,نصب ساندویچ پانل

محمد محمدی
1402/12/9 9:04:47

ساندویچ پانل, فروش ساندویچ پنل ونصب ساندویچ پانل فروش , تحویل فوری و نصب انواع ساندویچ پانل پلی اورتان ماموت با دانسیته 30 و 40 در متر مکعب با ورق 40 و 50 آلوزینگ و گالو…

اجرای پوشش سقف انواع سوله وفروش ساندویچ پانل

اجرای پوشش سقف انواع سوله وفروش ساندویچ پانل

نمایندگی مجتمع صنعتی
1402/12/9 9:04:32

فروش مستقیم ساندویچ پانل پلی یورتان و کانکس ، به قیمت کارخانه، نصب توسط تیم های مجرب و آموزش دیده مجتمع صنعتی با تجهیزات مخصوص نصب ساندویچ پانل، مجتمع صنعتي مامو,تول…

 طراحی و تولید وفروش ساندویچ پانل , اجرای پروژه ها با ساندویچ پانل

طراحی و تولید وفروش ساندویچ پانل , اجرای پروژه ها با ساندویچ پانل

محمد شاه محمدی
1402/12/9 9:03:58

مجتمع صنعتی ماموت طراحی و تولید وفروش ساندویچ پانل , اجرای پروژه ها با ساندویچ پانل جهت دریافت اطلاعات از نحوه فروش و استعلام کل قیمت فی وخرید بدون واسطه ازمجتمع ص…

قیمت پوکه معدنی

قیمت پوکه معدنی

سعیدرضایی
1402/12/8 20:29:08

پوکه ، پوکه معدنی قروه , فروش پوکه , قیمت پوکه , قیمت پوکه معدنی کمیت ما نشانه کیفیت ما است . بهترین و مرغوبترین حرف اول ما است لذا انتخاب پوکه معدني با کیفیت بالا می توا…

آجر سفال و اجرلفتون ده سوراخ ۵.۵ سوله اصفهان 09135145464

آجر سفال و اجرلفتون ده سوراخ ۵.۵ سوله اصفهان 09135145464

مهندس مبصری
1402/12/8 16:08:30

گروه صنعتی و تولیدی آجر سفال مبصری گروه توليدي انواع آجر سفال در دو نقطه از کشور ، اصفهان و يزد با بهترين قيمت و بهترين کيفيت(تحويل فوري) مرغوبترين آجر سفال و آجر نما …

خانه مصالح کلینیک تخصصی فروش مصالح ساختمانی

خانه مصالح کلینیک تخصصی فروش مصالح ساختمانی

خانه مصالح
1402/12/8 10:47:41

فروش مصالح ساختمانی فروش ویژه پوکه صنعتی لیکا فروش ویژه سیمان مشهد فروش ویژه سیمان سفید مشهد فروش ویزه انواع گچ سفید و خاکی فروش ویزه گچ سفید صالح سمنان فروش ویزه بلو…

فروش سیمان

فروش سیمان

مجید حایری زاده
1402/12/8 10:47:33

سیمان مشهد تیپ 1 سیمان مشهد تیپ 2 سیمان مشهد مرکب سیمان مشهد خاور سیمان مشهد پوزلانی سیمان مشهد تیپ 5 سیمان زاوه سیمان جوین سیمان تربت سیمان شرق آسیا سیمان غرب آسیا سیم…

فروش موزاییک و جدول

فروش موزاییک و جدول

مجید حایری زاده
1402/12/8 10:47:18

تایل پرسی و ویبروپرس (30 X60 – 40 X60 – 40X 40) واش بتن (20X20 - 40 X40 - 30 X60) سنگ آنتیک تراورتن پازل جدول ستونی (15 X16 X35) جدول بتنی (30 X50 X15 - 35 X30 X15) ویتال (40 X60) کف پوش بتنی (40 X40 - 20 X20 - 10 X20) کف…