ایران
"اتاق مجهز به دستگاه های تنظیم و فیتینگ سمعک" 1 مورد
ارزیابی شنوایی ، ساخت و تجویز انواع سمعک در تهران

ارزیابی شنوایی ، ساخت و تجویز انواع سمعک در تهران

طباطبایی نسب
1402/9/5 7:47:01

مجموعه آوای قاصدک تجویز سمعک و ارزیابی شنوایی در تهران سمعک آوای قاصدک در زمینه تجهیزات شنوایی فع ... عک مجموعه آوا دارای واحد فیتینگ و فروش سمعک کارگاه ساخت قالبهای ضد آب ، ضد صوت و سمعک کارگاه ت