ایران
"حشره کش برقی صاعقه SA" 4 مورد
پخش دستگاه حشره کش برقی صاعقه
✸✸✸✸✸✸✸
نجاری
1402/3/11 7:15:01

SA : مناسب برای منزل، دفتر کار، گلخانه، کارخانجات مواد غذایی و ... حشره کش برقی صنعتی SA 220 : مناسب برای فروشگاه ، مزارع کشاورزی، دامداری، کارخانجات مواد غذایی، نانوا

09122576717
02133983138-02133983238
اخبار مرتبط با "حشره کش برقی صاعقه SA"