ایران
"کارگاه ساخت قالبهای ضد آب" 1 مورد
ارزیابی شنوایی ، ساخت و تجویز انواع سمعک در تهران

ارزیابی شنوایی ، ساخت و تجویز انواع سمعک در تهران

طباطبایی نسب
1402/9/5 7:47:01

مجموعه آوای قاصدک تجویز سمعک و ارزیابی شنوایی در تهران سمعک آوای قاصدک در زمینه تجهیزات شنوایی فع ... معتبر دنیا و کلیه ملزومات مربوطه کارگاه ساخت قالب های ضد آب ، ضد صوت ، نرم ، سخت و قالب های سمعک ک