ایران
"مرکز تولید و پخش سیم و کابل افشان" 1 مورد
تولیدی سیم و کابل کرمان هاکان
✸✸✸✸✸✸✸
امیر بهمن زین الدین
1402/3/13 5:35:01

افشان مسی و آلومینیومی را از تولیدی سیم و کابل کرمان هاکان بخواهید . مرکز تولید و پخش سیم و کابل افشان مرکز تولید و پخش سیم و کابل مفتول مرکز تولید و پخش سیم و کا

09127026227
02133911912
"مرکز تولید و پخش سیم و کابل افشان" 1 مورد
پخش و عرضه  سیم و کابل مسی و آلومینیومی

پخش و عرضه سیم و کابل مسی و آلومینیومی

مدیر فروش : زین الدینی
1401/7/17 11:55:01

سیم و کابل مغان الکتریک زرتاب مرکز تولید و فروش انواع سیم و کابل بورس سیم و کابل مسی و آلومینیومی ... سیم و کابل مغان الکتریک زرتاب مرکز تولید و فروش انواع سیم و کابل بورس سیم و کابل مسی و آلومینیومی